Altres tractaments

Varius Estètiques

 varius estètiques a Lleida i Tarragona

Disposem de l’última tecnologia per al tractament de les varius estètiques més petites. L’ús del transiluminador ens permet eradicar el seu focus de formació, punt clau per a la seva eliminació. Això es combina amb les següents tècniques:

Escleroteràpia

Tractament destinat a l’eliminació de les varius més petites (aranyes vasculars, telangièctasis o varius reticulars). Consisteix en la injecció a la vena d’una substància que irrita l’endoteli de la paret venosa. Això provoca una reacció que anul·la la vena, quedant un cordó fibrós que tendeix a la desaparició. Hi ha diferents tipus de substàncies esclerosants (glicerina, etoxiesclerol) i en cada cas es tria la més adequada. Busca un resultat estètic òptim i no necessita de recuperació posterior. Es realitza a la mateixa consulta i el pacient surt caminant amb una mitjana elàstica.

Tècnica de la microescuma

Semblant a la tècnica anterior. Es precipita la substància esclerosant amb aire creant una escuma. Amb la formació d’aquesta, augmentem la superfície de contacte amb la paret del vas permetent un tractament més efectiu. Això provoca una esclerosi més intensa alhora que es disminueix la dosi d’esclerosant injectada. Es realitza a la consulta i el pacient surt caminant amb una mitjana elàstica. No neecssita recuperació. Destinada al tractament de les varius petites.

Làser

Esclerosi física que es realitza mitjançant l’emissió d’un raig de llum (làser) que és captat per un sol color. Les cèl·lules que contenen aquest color (hematies) capten aquest raig i es destrueixen per l’efecte de calor. Produeix un efecte “abrasiu” sobre les cèl·lules sanguínies i l’endoteli, eliminant la variu. Aquesta tècnica es realitza a la consulta i el pacient surt caminant amb una mitja elàstica. No necessita recuperació. És ideal per al tractament de les varius més petites (aranyes vasculars).