Altres tractaments

Cirurgia íntima

La cirurgia íntima acostuma a ser de reducció de llavis menors (Labioplàstia)

Els llavis menors poden ser més grans que els llavis majors per causes diverses:

  • genètica
  • algunes malalties
  • aplicació local de cremes amb hormones
  • pírcing
  • estrès mecànic (part)

Si el llavi menor sobresurt entre 1 i 3 cm es considera hipertròfia lleu i quan passa de 3 cm és una hipertròfia severa. Un excés de la grandària dels llavis menors pot produir incomoditat amb la roba interior, higiene inadequada i fins i tot disparèunia (dolor amb el coit). En qualsevol cas, la raó principal per sotmetre´s a una labioplàstia és la sensació que són massa grans.

Què és la labioplàstia?

La labioplàstia és la cirurgia de la reducció de llavis menors i té un alt índex de satisfacció. Es realitza amb anestèsia local o regional + sedació i hi ha diverses tècniques quirúrgiques depenent del grau i severitat de la hipertròfia. Com hem dit, és inusual que siguin iguals i l’asimetria és la norma.

Després de la cirurgia de reducció de llavis menors és normal tenir inflamació durant uns dies. Cal seguir una bona rutina d’higiene i portar roba còmoda que no quedi ajustada. La labioplàstia no és una cirurgia amb dolor postoperatori; els punts són reabsorbibles i se sol fer un control a la setmana i al mes per veure’n l’evolució.

La reducció de llavis menors és una de les cirurgies més demandades amb major nivell de satisfacció.