Altres tractaments

Lipofilling

El Lipofilling consisteix a extreure greix del propi organisme, filtrar-lo i utilitzar-lo com a material de farciment en altres parts del cos, com ara la mama, la cara, les mans… i en general per corregir qualsevol defecte en qualsevol zona del cos.

El lipofilling és un procediment que es realitza amb anestèsia general, mitjançant microincisions; amb cànules molt fines s’extreu el greix de les zones donadores com l’abdomen, les cartutxeres, els flancs, les cuixes… (sent la de millor qualitat la de l’abdomen).

Un cop extret, sempre amb el més alt grau d’esterilitat i sense tocar mai el greix ni posar-lo en contacte amb l’aire ambiental, se sotmet a un procés de filtració i rentat on s’extreuen les impureses, els fluids sobrants i els enzims lipolítics, quedant-nos greix net d’alta qualitat preparat per ser injectat a la zona receptora, cosa que es realitza mitjançant incisions puntiformes i amb microcànules.

Amb tot això aconseguim un benefici màxim per al/la pacient. Se li extreu el greix de les zones d’acumulació no desitjada -igual que en les liposuccions realitzades amb finalitats estètiques- i s’omplen defectes de tota mena, causa i etiologia, sense cicatrius i amb una recuperació ràpida i poc dolorosa.

El nombre de sessions necessàries dependrà de la mida del defecte a tractar. Cal tenir en compte que per cada 1000 cc de greix extret només podrem aprofitar 250 cc i, d’aquests, un percentatge variable en funció de la zona i del metabolisme del pacient es reabsorvirà. El resultat definitiu serà passats tres mesos després del lipofilling i no és aconsellable realitzar una nova sessió abans dels 6 mesos.

El post-operatori és senzill, no especialment dolorós, havent d’utilitzar faixa a la zona donadora, fer repòs relatiu i prendre antibiòtics per via oral, pot reincorporar-se al lloc de treball als 7 dies.

L’horitzó d’aplicacions d’aquesta revolucionària tècnica s’amplia cada dia més, de ser una tècnica desenvolupada inicialment per corregir la pèrdua de greix facial en els pacients de VIH+, va passar a utilitzar-se per corregir defectes mamaris i en post-tractament conservador en càncer de mama, i ara s’usa també en cirurgia estètica per realitzar augment de mames sense implants de silicona, augment de glutis, farciment d’arrugues, rejoveniment de les mans i així una infinitat de noves aplicacions.