Altres tractaments

Nutrició Saludable

Notrición saludable
En nutrició saludable, hem de tenir en compte les diferents etapes de la vida i les seves necessitats:

Edat preescolar i escolar

Un moment ideal per consolidar uns bons hàbits alimentaris que afavoreixin el creixement i desenvolupament del nen i previnguin futures malalties.

Adolescència

Un període de creixement accelerat amb un augment important de talla i massa corporal que també requereix un augment de nutrients.

Embaràs i lactància

Cal cobrir les necessitats pròpies de la mare i les demandes nutricionals del fetus; i també preparar l’organisme matern per afrontar el part i la lactància en bones condicions.

Edat d’or

S’ha de tenir en compte que minven les necessitats energètiques per una menor activitat i una disminució del metabolisme basal.

Reeducació alimentària…

en la persona sana per tenir una ingesta correcta de nutrients (proteïnes, hidrats de carboni, lípids, minerals, vitamines i aigua) i assegurar el bon funcionament de l’organisme guanyant salut i qualitat de vida.

Menopausa

La dona finalitza el seu cicle reproductiu i és important fer especial atenció a l’alimentació per evitar els problemes relacionats amb la menopausa.

Vegetarianisme

Experts en el tema han declarat que, en totes les etapes de la vida, una dieta vegetariana és “saludable, nutricionalment adequada i ofereix beneficis per a la salut en la prevenció i el tractament de certes malalties”, sempre que estigui ben planificada.