Altres tractaments

Programa d’aprimament

programa d'aprimament

En primer lloc s’ha de valorar quina és la millor opció d’aprimament per al pacient amb obesitat, ja que hi ha diferents opcions per a perdre pes. Així, la Unitat d’Obesitat de la Clínica Ferran Solà, formada pel metge digestòleg i endoscopista Dr. Joaquin Palà, la psicòloga Gemma Dolcet i la nutricionista Georgina Neach realitzaran una valoració específica del tractament adequat per al pacient.

En cas d’optar pel baló gàstric, es farà una primera visita amb cada especialista una setmana abans de la intervenció en la qual es detallarà la història clínica i es repassaran els diferents factors personals que influeixen en l’obesitat. S’han de considerar determinades malalties que poden contraindicar la col·locació del baló gàstric com són: operacions prèvies d’estómac, malalties psiquiàtriques, addicció a les drogues, malalties greus i cròniques del cor, ronyons, fetge, vies respiratòries i hèrnies de hiat de grans.

Després de la intervenció, que és molt senzilla i dura entre 15 i 20 minuts, s’iniciarà un programa controlat per la Unitat de Nutrició i Psicologia, a part del seguiment i control amb l’especialista en aparell digestiu.

En la primera visita amb la nutricionista s’especificaran les pautes nutricionals prèvies a la col·locació del baló i, tres dies després de la col·locació del baló gàstric, es farà una altra visita. A partir d’aquí, el pacient haurà d’acudir a la consulta cada 10-14 dies. Aquestes visites tenen per objectiu el control de pèrdua de pes, la modificació dels hàbits alimentaris, la identificació dels principals errors nutricionals de cada pacient i l’aplicació d’una dieta personalitzada i adaptada al seu estil de vida perquè el pes perdut es mantingui en el temps.

Des de la Unitat de Psicologia Clínica es farà també una visita prèvia a la intervenció per valorar dels antecedents i necessitats individuals del pacient. Posteriorment, es farà un seguiment i suport psicològic enfocat a millorar l’adaptació psicològica del pacient a les noves pautes alimentàries, avaluació dels mecanismes compensatoris de l’ansietat (presència o no d’episodis de sobreingesta), estratègies conductuals per compensar l’ansietat, valoració de la imatge corporal i expectatives realistes, reducció de possibles recaigudes després de la retirada del baló, canvis emocionals, d’autoconcepte i autoestima pre i post-intervenció.

L’objectiu de la unitat d’obesitat de la Clínica Ferran Solà és aconseguir que les persones amb problemes d’obesitat i sobrepès puguin arribar al seu pes òptim i assoleixin un estat de salut i felicitat.

El pacient ha de saber que en aquest procés no està sol i que tindrà el nostre suport per tenir molt d’èxit en els seus esforços personals a fi de tenir una vida plena de salut.