Altres tractaments

Reconstrucció Post-tumoral

Els tumors que s’observen amb més freqüència són els benignes com hemangiomes, neurofibromas, nevos i queratosi seborreica. Normalment, aquests no representen cap problema diagnòstic o terapèutic, però, moltes vegades, un tumor benigne (per les seves grans dimensions o la seva localització) pot constituir un problema que requereixi una reconstrucció posttumoral elaborada.

I també les lesions precanceroses com les neoplàsies malignes, representades més freqüentment per carcinoma basocel·lular, carcinoma epidèrmiques i melanoma.

Pel que fa a reconstrucció posttumoral, doncs, a la Clínica Ferran Solà realitzem tota mena de reconstruccions secundàries a l’extirpació d’un tumor, tant en l’àmbit facial com corporal, emprant penjalls lliures o pediculats així com empelts de pell per a la cobertura dels defectes.

L’objectiu d’aquesta cirurgia reparadora és restablir l’harmonia facial o corporal amb la mínima cicatriu possible i les menors seqüeles tant en la zona reconstruïda com en la zona donadora.

Quan parlem de “zona donadora” ens referim a la zona del cos d’on hem agafat teixits, ja que el més habitual és agafar penjalls i empelts del mateix cos per a reparar altres zones. Els nostres especialistes valoraran cada cas i estudiaran la millor manera de dur a terme una reconstrucció posttumoral perquè la zona danyada quedi reparada evitant causar danys innecessaris a la zona donadora.