Otros tratamientos:

Càlcul de la Composició Corporal

Màquina de bioimpedància per al càlcul de la composició corporal Fer una ANÀLISI O CÀLCUL DE LA COMPOSICIÓ CORPORAL és imprescindible per planificar una dieta personalitzada i adequada al/la pacient. Amb aquest Estudi antropomètric, mitjançant la tècnica BIA (bioimpedància mèdica), la nostra nutricionista, Georgina Neach, obté una sèrie de paràmetres, com són l’estat nutricional (Pes, talla i Índex de Massa Corporal (IMC)), també el % de massa grassa, l’índex de massa muscular, massa òssia, quantitat d’aigua corporal total, índex de greix visceral, la taxa de metabolisme basal, despesa energètica total diària (segons activitat i exercici físic)… de manera que pot orientar el pacient i determinar un objectiu perquè aconsegueixi un estat de salut òptim. En finalitzar la sessió, entreguem l’informe imprès al pacient.