fbpx

Altres tractaments

Varius amb cirurgia

Eliminacion de varices con cirugia
Les principals tècniques per a l’eliminació de varius amb cirurgia són:

Microcirurgia

Extracció de varius mitjançant talls tan petits que no necessiten l’aplicació posterior de punts per al tancament de les ferides. Pot realitzar-se mitjançant anestèsia local i la recuperació és gairebé immediata, amb un excel·lent resultat estètic, podent reiniciar les activitats laborals en 48h. Inidicada en varius de mitjà i gran calibre.

Tècnica CHIVA

CHIVA (Cura Hemodinàmica de la Insuficiència Venosa Ambulatòria) Tècnica que intenta preservar al màxim les venes perquè aquestes continuïn realitzant la seva funció. Consisteix en seleccionar els punts de formació de varius i eliminar-los amb petites incisions. Necessita d’un eco-doppler venós preoperatori per marcar els punts de fuga o formació de varius. Es realitza un tall a nivell de l’engonal per desconnectar el principal punt de fuga (la vena safena) i posteriorment amb petites microincisions s’extreuen els paquets varicosos. El seu objectiu és preservar la vena safena. Ambulatòria amb una ràpida recuperació del pacient (48-72h), i un menor temps de baixa laboral (2-3 setmanes). La seva aplicació depèn del tipus de varius i s’ha de personalitzar en cada pacient. Indicada en varius de gran calibre.

Stripping o fleboextracció

Tècnica clàssica que consisteix a extreure tota la vena safena. Provoca un major temps de recuperació ja que hi ha una major agressió quirúrgica. Indicada en varius de gran calibre, amb incompetència i gran dilatació de la vena safena.